Comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori. S'estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: Cicle inicial (de 6 a 8 anys ), Cicle mitjà (de 8 a 10 anys ) i Cicle superior (de 10 a 12 anys ).

Els alumnes s'incorporen al Cicle inicial de l'Educació Primària l'any natural en què compleixen sis anys .

L'organització i l'enfocament de les àrees d'aquesta etapa tenen un caràcter global i integrador.

Les finalitats de l'Educació Primària són les de proporcionar a tots els alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals motrius , d'equilibri personal, de relació i d'actuació social amb l'adquisició dels elements bàsics culturals , els aprenentatges relatius a l'expressió oral, a la lectura, a l'escriptura i al càlcul aritmètic .

Àrees

  • Llengua catalana i Literatura, Llengua castellana i Literatura, i Llengua aranesa a la Val d'Aran.
  • Llengües estrangeres.
  • Coneixement del medi: social i cultural.
  • Coneixement del medi: natural.
  • Educació artística: música.
  • Educació artística: visual i plàstica.
  • Educació física.
  • Matemàtiques.
  • Religió.