Trets de la nostra acció educativa

Volem oferir el nostre servei educatiu a l'home i la dona d'avui, per tal d'ajudar-los a ésser persones lliures, responsables i constructores de la història.

La nostra acció educativa es configura en els seguents trets:

 • La vivència d'un estil educatiu: senzill, obert, acollidor, alegre, de tracte personal i de confiança mútua, animat per l'esperit evangèlic de llibertat i caritat.
 • La recerca de la veritat i la fidelitat a las seves exigències segons l'esperit de Sant Domènec.
 • La ferma convicció de la necessitat d'una educació en Valors que il·luminin la vida de la persona i la facin més feliç.
 • La tenacitat a adaptar programes i mètodes al progrés de la psicologia, la pedagogia i la didàctica.
 • L'afany per assolir un ensenyament i una formació de qualitat.
 • La pràctica d'una convivència basada en el diàleg que afavoreixi un clima de respecte i treball.
 • L'obertura a totes les classes socials sense afany de lucre ni poder.
 • La inserció de la nostra acció educativa en el context sociocultural on es troba el nostre Centre.

Principis Metodològics

Els principis metodològics que creiem bàsics en la nostra tasca educativa intenten promoure en els nostres alumnes el desenvolupament de CAPACITATS, la pràctica de DESTRESES I HABILITATS i, alhora, el descobriment de VALORS i la formació d'ACTITUDS.

Tenim en compte els següents principis:

 • Utilitzar una metodologia amb enfocament GLOBALITZADOR, ENGRESCADORA I MOTIVADORA.
 • Fomentar L'APRENENTATGE SIGNIFICATIU, actiu, flexible, obert, pràctic...
 • Atendre la DIVERSITAT.
 • Fer del TREBALL EN EQUIP dels professors una dinàmica habitual.
 • Realitzar una AVALUACIÓ de la nostra acció educativa, criterial, formativa i orientadora en els alumnes. Partir d'una avaluació inicial fent-la global i adequant el procés d'ensenyament al progrés real de l'aprenentatge dels alumnes.