La nostra Escola promou i fomenta l’aprenentatge de 5 idiomes durant tota l’etapa educativa. Utilitzem el català com a llengua vehicular de comunicació oral, escrita i d’aprenentatge de la comunitat escolar. Els continguts i estructures lingüístiques comunes es concretaran a través d’aquesta llengua. També és la llengua que ha de facilitar l’aprenentatge d’altres llengües i ha d’estructurar els aprenentatges de totes les altres àrees. 

Posem un èmfasi especial en el ple assoliment dels continguts dels idiomes estrangers: l’anglès des de P3, l’alemany des de 1r d’ESO i el francès des de 2n d’ESO.  El projecte d’Escola plurilingüe compta amb diferents propostes pedagògiques adaptades a cada edat. Tenim com a objectiu fer dels idiomes estrangers llengües útils, vives i necessàries per ser emprades en situacions comunicatives quotidianes dins de l’aula, de l’escola i fora. 

Considerem que assolir la competència lingüística és bàsic per al desenvolupament dels alumnes en tots els àmbits escolars i socials. El centre tindrà cura de la qualitat de l’ensenyament de les llengües i el professorat serà el transmissor del model d’ús per a l’alumnat, perquè aquest en tingui un referent clar i sòlid. El nostre Projecte Lingüístic haurà d’afavorir que l’ús de les llengües potenciï la no discriminació per raons de sexe, raça, ideologia i condició. El nivell assolit al final de l’ensenyament secundari obligatori i/o post-obligatori ha de capacitar l’alumne per a poder comprendre i produir missatges orals i escrits, amb propietat, autonomia i creativitat, fent-los servir per a comunicar-se i per a organitzar el propi pensament.

ANGLÈS

La primera llengua estrangera, l’anglès, s’introdueix durant el primer curs d’Educació Infantil (P3) amb una hora setmanal, on s’ha de sumar la matèria de psicomotricitat, educació física i informàtica que s’imparteixen en català i anglès. Juntament amb el Primer Cicle d’Educació Primària s’utilitza el mètode Artigal; aquest mètode proposa una manera de construir l’aprenentatge de la llengua estrangera entre els tres i els set anys. El mètode està basat en contes senzills i significatius per als alumnes on ells hi participen de forma activa. Artigal ens proposa una metodologia basada en els story-tellings, és a dir, contes que són escenificats de manera col·lectiva i conten amb un suport visual, amb la finalitat que els nens siguin capaços de reproduir els contes i emprar el suport visual d’una manera autònoma, i sobretot, dur aquesta pràctica a terme fora de l’escola.

A Cicle Mitjà i Superior de Primària es desdobla una hora de classe per a fer expressió oral. 

El còmput horari augmenta fins a quatre hores setmanals a ESO i tres a Batxillerat. A ESO s’està oferint dins de les matèries optatives la possibilitat de triar matèries en anglès ( Medi Ambient i Info-mates).  Hi ha cursos (activitats complementàries i matèries optatives) que poden arribar a fer fins a set hores de classe en anglès.

Altres activitats relacionades amb el projecte lingüístic de l’escola és el visionat de les pel·lícules en VOS. i la retolació dels espais en anglès. Participem en concursos com “The Big Challenge” que es duu a terme a nivell Europeu en escoles seleccionades d’arreu del territori. També dins del projecte d’escola plurilingüe s’està fomentant la formació d’anglès dins del claustre de professors. 

Els alumnes que ho desitgen poden ampliar les hores dedicades a l’aprenentatge de l’anglès amb hores d’activitat extraescolar.

AUXILIARS DE CONVERSA

Disposem d’auxiliars de conversa amb professors nadius que realitzen diverses hores setmanals amb grups reduïts d’expressió oral dins l’horari de la matèria per tal de millorar la capacitat comunicativa en totes les edats escolars. 

Els auxiliars es fan presents a  les classes d’anglès a infantil, primària, secundària i batxillerat de reforçar l’expressió oral en llengua anglesa i a la vegada ajudar a preparar els exàmens d’anglès.

ALEMANY

Com a segona llengua estrangera i de manera optativa, el centre ofereix l’alemany, ja que gaudeix de molta presència actualment, fet que propicia la preparació per al món laboral l’aprenentatge d’aquest idioma. L’iniciem a 1r d’ESO per començar a familiaritzar els alumnes amb la intenció d’anar augmentat l’oferta en els següents cursos. 

FRANCÈS

La proximitat geogràfica amb França fa que la nostra Escola segueixi apostant per l’aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera i matèria optativa a partir de 2n d’ESO, que es cursa fins a 2n de Batxillerat amb dues hores setmanals a cada curs. 

INTERCANVIS LINGÜÍSTICS

Per als alumnes de 3r d’ESO s’ofereix la possibilitat de realitzar un intercanvi lingüístic amb escoles del Regne Unit. Aquest any l’intercanvi es durà a terme del 24 al 31 de març amb una escola de Sandwich, Kent. La nostra Escola organitza les estades a països anglòfons per fer immersió lingüística. El programa consisteix en una estada d’una setmana amb allotjament a casa d’un dels alumnes que prèviament haurem rebut a casa nostra. Es faran activitats lúdiques i culturals durant aquesta setmana.

També s’ofereix per a 3r i 4t d’ESO un intercanvi d’alumnat amb una escola de França durant una setmana. Aquest intercanvi es realitzarà del 24 al 31 de març a Fogueres, a la Bretanya francesa. Els alumnes que ho desitgen poden participar en el programa d’intercanvi que ofereix la possibilitat d’aprofundir en l’idioma francès i a la vegada conèixer la cultura i els costums d’aquesta regió de França. Els nostres alumnes s’allotgen en famílies d’una escola de la Bretanya francesa  amb fills de la mateixa edat. A la vegada han de rebre a casa seva, durant una setmana, el seu corresponent francès.

EXÀMENS OFICIALS

La nostra Escola prepara els nostres alumnes per a poder realitzar els exàmens oficials d’anglès de la Universitat de Cambridge. Els exàmens pels quals apostem són:  KET, PET, First Certificate i Advanced. L’índex d’aprovats és elevat i any rere any augmenta l’interès per aquest servei.

També preparem al nostre alumnat per a realitzar els exàmens oficials de llengua francesa DELF, amb col·laboració amb l’Institut Francès de Barcelona, podent certificar els nivells A1, A2, B1, i B2 al finalitzar la seva vida escolar.

Estem treballant per a poder oferir la possibilitat de realitzar exàmens oficials de llengua alemanya.